Salg – Salgsmål - Salgsoppfølging

• Hvem kjøper produkter eller tjenester fra din bedrift?
• Hvorfor handler disse hos deg?
• Når kjøper de hos deg?
• Hvordan skjer salgsarbeidet i din bedrift i dag?
• Hvem er ansvarlig for salget i din bedrift?
• Hvem er selgerne i din bedrift?
• Har selgerne tro på produktene?
• Oppnår selgerne tillit hos kundene?
• Bygges det relasjoner til kundene?
• Overgår leveransene kundens forventninger?
• Hvilke salgsmål har din bedrift?
• Hvilke salgsmål har dine selgere?
• Oppnår din bedrift de salgsmål som er satt?
• Utnytter selgerne tiden effektivt?
• Hvorfor oppnås ikke målene?

Dette er noen sentrale spørsmål innenfor et av de viktigste områdene i enhver bedrift. Svært mange har ikke satt tilstrekkelig fokus på dette området og oppnår derfor ikke tilstrekkelig salg.

Ønsker du å sette fokus på disse områdene kan jeg hjelpe deg.