Økonomisk rådgivning

Sliter din bedrift med å skaffe tilfredstillende økonomiske resultater?
Hva er årsaken til de svake resultatene?
Hva kan gjøres for å forbedre resultatene?
Hvordan sette i verk de nødvendige tiltak?

Ofte ser en at kostnadene er for høye i forhold til inntektene. Det er ofte slik at det er vanskelig å se at en kan gjøre ting annerledes enn det alltid har vært gjort, dermed er det også vanskelig å se hvilke muligheter en har for å redusere kostnadene.

Har bedriften gode og oppdaterte kalkyler på produktene/ produksjonen? Vet du hva du tjener penger på og hva du eventuelt ikke tjener penger på? En gjennomgang av kalkylene kan kanskje være smart. Trenger du hjelp til dette?

I slike situasjoner kan det være smart å få noen utenforstående til å se på budsjetter, regnskaper, kalkyler, arbeidsprosesser, organisering osv. Det er ofte lettere for en utenforstående å sette fingeren på de forhold som kan gjøres noe med.

Det hjelper dog ikke bare å finne ut av hva som kan gjøres, en må også gjennomføre disse tiltakene. Også her er det ofte smart å få noen utenforstående til å drive eller støtte en i disse prosessene.

Jeg kan hjelpe deg også på disse områdene.