Kvalitet i alle ledd i din bedrift

Kvalitet er ikke lengre et begrep knyttet bare til produksjonsbedrifter, i dag snakker vi om totalkvalitet i en bedrift. Har din bedrift nødvendig eller tilstrekkelig kvalitet i alle ledd? Når gjorde du sist målinger eller undersøkelser i forhold til dette? Har noen av dine kunder klaget på leveransen i det siste? Hvordan har du det rundt deg, må du rydde før du får besøk av dine store kunder, banken eller forsikringsselskapet?

Hvorfor er det viktig å arbeide med kvalitet?

Hvilke behov har dine kunder?

Har du kontroll på kvaliteten i dine produkter?

Har du kontroll på de ulike ledd i din virksomhet?
- Innkjøp av råvarer
- Lagring av råvarer
- Produksjon
- Etterkontroll
- Lagring av ferdigvarer
- Forsendelse
- Leveransen

Trenger du hjelp innenfor dette området? Jeg hjelper deg med å ta tak i dette temaet og komme i gang med tiltak som gjør at du når dine mål og får fornøyde kunder.