Bedrifter i krise

Hvordan ser du selv at din bedrift har tendenser av krise ved seg? Nedenfor finner du noen
spørsmål som kan hjelpe deg i å vurdere om din bedrift er i en utvikling hvor en krise kan
nærme seg.

Er likviditeten din anstrengt?
Ligger kassekreditten stadig tett oppunder maksimalgrensen?
Har du store utestående fordringer?
Har du tatt opp lån som ikke benyttes til investeringer?
Er omsetningen fallende?
Har omsetningen økt den senere tid uten at det blir positive resultater av dette?
Presses marginene på dine tjenester eller produkter?
Opplever du at banken er ”vanskelig”?

Litt hjelp i en slik situasjon kan bidra til å se ting med andre øyne og få frem årsakene til at situasjonen er slik. Ofte kan utviklingen snus dersom en tar tak i de rette ting.

Jeg kan hjelpe deg med å:
-
analysere situasjonen
- finne mulige tiltak
- gjennomføre tiltakene
- følge opp resultatene av tiltakene