Forretningsplan

Har du en gjennomarbeidet forretningsplan når du nå skal etablere din virksomhet? Hvorfor skal du utarbeide en forretningsplan? Trenger du egentlig en forretningsplan? Hvordan gjør du det? Hva skal den inneholde?

Firmanavn
Langsiktig målsetting
Teamet
Oppsummering av markedssituasjonen
Muligheter
Forretningskonsept
Konkurranse
Mål og planer
Økonomisk plan
Markedsaktiviteter
Gjennomføringsrisiko og andre risikoelementer
Avslutning

Stikkordene kan være til god hjelp, du trenger kanskje allikevel hjelp til å sette ord på dine tanker og planer. Jeg hjelper deg med dette.