Rådgivning innenfor finansiering

Aktørene innen bank og finans er blitt stadig større i de senere år, dette gjør at en opplever at disse aktørene blir stadig mer profesjonelle og strengere i sine krav til dokumentasjon i forbindelse med lånesøknader. Ofte har rådgiverne kontorsted langt fra der hvor du holder til og beslutningene tas i andre deler av landet og i utlandet.

Kontakten med bank og finans blir ofte mer krevende og omfattende og tar dermed mer av din tid. Det kan være fornuftig å ha en rådgiver nært deg som kjenner til hvordan bank og finans arbeider og tenker.

Mange bedrifter opplever at de har en finansiering som ikke harmonerer med eiendelers verdi og levetid. Ofte ser en også at kassekreditt er benyttet til annet en ordinær drift noe som igjen gjør at en får en stram likviditet. Prioritering av regninger og det evige spørsmålet om en har likviditet til utbetaling av lønninger.

Dette er nok for mange en kjent situasjon. Det er dog slik at en kan finne løsninger på denne type problemstillinger. Min erfaring fra bankvesenet har vist seg å være nyttig for mange av mine kunder som har vært i denne situasjonen.

Jeg stiller opp når du ønsker og ser ikke bort fra at det kan være lønnsomt for deg.