Strategi

Hvilken strategi har din bedrift? Hva skjer i din næring de neste fem årene? Hvordan har du tenkt å møte de endringer som skjer. Hvem er dine konkurrenter? Hva gjør dine konkurrenter? Når arbeidet din bedrift med strategien sist? Er din strategi oppdatert?

• Hvilken visjon har din bedrift?
• Hva er egentlig forretningsideen?
• Hvilke resultatmål har din bedrift?
• Hvilke sterke og svake sider har din bedrift?
• Hva er situasjonen i dag?

• Hvilke utfordringer har din bedrift?
• Hvordan er relasjonene til bedriftens leverandører?
• Leverer dine leverandører produkter med god nok kvalitet til korrekt pris?
• Hvem er dine konkurrenter?
• Hvem er dine kunder – Hvordan sikrer du at de blir dine kunder også i fremtiden?

• Hvordan er det med dine ansatte – er de med på laget – spiller dere mot felles mål?
• Har din bedrift ansatte med rett og tilstrekkelig kompetanse for fremtiden?
• Har din bedrift et aktivt styre med god sammensatt kompetanse?
• Hvilket avkastningskrav har bedriftens eiere?
• Har din bedrift tilstrekkelig med egenkapital til å møte morgendagens krav?

 


Merker du en stadig tøffere hverdag hvor marginene minsker og kravene fra dine kunder stadig øker. Hvordan griper du dette. Hva skal du sette i verk av tiltak.

Det kan være fornuftig å starte fra grunnen og begynne med å se på strategien. Trenger du hjelp? Ta kontakt så kan vi se på saken.