Søknader

Har du prosjekter du gjerne skulle satt i gang, men mangler nødvendig finansiering?

I dag finnes en rekke fond, støtteordninger gjennom ulike organer eller institusjoner hvor en kan søke om finansiering. Mulighetene er svært mange, men for mange strekker ikke tiden til for å finne de muligheter som finnes for de ulike bedrifter eller prosjekter.

For andre er utfordringen å skrive søknaden.

Jeg hjelper deg med å finne mulige finansieringskilder og skriver søknader til aktuelle finansieringskilder.