Prosjektledelse/ prosjektarbeid

Mange bedrifter har behov for å gjennomføre større eller mindre prosjekter, for mange er det en utfordring å finne ressurser til å gjennomføre eller styre disse prosjektene.

Prosjekter omfatter ofte forskjellige deler av organisasjonen, og medfører ofte nødvendige endringer som ikke er like enkle å akseptere for samtlige i organisasjonen. I slike tilfeller kan det da være enklere å få gjennomført de nødvendige endringer dersom prosjektet ledes av en utenforstående.

I andre tilfeller kan det være behov for opplæring av ansatte innenfor spesielle områder, dette kan kreve ekstra ressurser og stort fokus over tid.

I andre tilfeller skal en innføre nye systemer eller nye måter å gjøre ting på, ofte medfører dette en del motstand i organisasjonen. Det er da viktig at en har tilstrekkelig med ressurser som kan støtte de ansatte i prosessen.

Ofte har en behov for ekstra hjelp bare noen måneder og det er da vanskelig å ansette ressurser for å gjøre dette. En grei måte å løse slike utfordringer på er å leie inn hjelp for den aktuelle perioden.

Også her kan jeg hjelpe deg.