Medarbeidersamtaler/ utviklingssamtaler.

Gjennomfører du medarbeidersamtaler/ utviklingssamtaler med samtlige av dine ansatte? Hvor ofte gjennomføres disse samtalene? Har du en plan for hvordan disse gjennomføres og hva som skal tas opp i disse samtalene? Utarbeides det referat fra disse samtalene? Resulterer disse samtalene til den utvikling bedriften ønsker?

Innhold i en slik samtale:
• Klargjøring av mål.
• Resultat i forhold til mål og forventninger
• Arbeidsmiljø – Alle sider ved medarbeiderens miljø på jobben.
• Personlig utvikling – Det settes fokus på medarbeiderens fremtid -
• Hva ønsker medarbeideren
• Hva kan bedriften bidra med og hvordan.

Har din bedrift ingen erfaring med denne type samtaler? Trenger du hjelp for å komme i gang? Jeg hjelper deg.