Markedsstrategi

Hvordan skal du markedsføre bedriften og dine produkter/ tjenester? Bruker du masse penger på markedsføring men er usikker på hva du får igjen? Er annonseringen vilkårlig? Har du rett pris på produktene/ tjenestene? Treffer dine produkter etterspørselen i markedet?

Det kan være nyttig å ta en gjennomgang av hvilken strategi du skal ha for all markedsføring av din bedrift, da kan det være smart å se på følgende forhold.

Er din bedrift kjent i markedet?
Hvilken profil har din bedrift?
Har du gjort noen markedsundersøkelse?
Hva er din bedrift kjent for?
Hvilken oppfatning har markedet av din bedrift?
Hvilken type markedsføring er mest effektiv for din bedrift?
Hvordan tror du det er smartest å bruke markedsføringskronene?
Kan det legges en plan for markedsføringen?
Er det vilkårlig hvordan du annonserer?
Hvilke medier skal en bruke?

Alle disse spørsmålene og noen til kan det være smart å ha gjort seg tanker om før en starter arbeidet med selve markedsføringen. Jeg kan hjelpe deg med dette.