Om Firmaet

Forretningside
Gjennom nært samarbeid med kunden skal jeg søke etter mulige tiltak for å bedre kundens økonomiske rutiner, administrative rutiner og øvrige forhold som kan øke totalkvaliteten og dermed de økonomiske resultatene hos kunden. Etter å ha identifisert mulige tiltak er det et mål å iverksette disse i samarbeid med kunden. Sammen med kunden skal jeg deretter følge opp de iverksatte tiltak.

Visjon
Kontinuerlig bidra til aktivitet hos mine kunder slik at de når sine markedsmessige og økonomiske mål.

 

Om meg selv

CV
• 1981 – 1984 Gjennomførte videregående skole, almenne fag, Hamarøy Videregående Skole.
• 1984 – 1985 Gjennomførte militærtjenesten.
• 1985 – 1986 Gjennomførte ettårig fagkurs for studenter ved Frydenlund Videregående Skole.
• 1986 – 1990 Gjennomførte Siviløkonomutdanningen ved Høgskolan i Luleå.
• 1990 – 1991 Ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge, region Øst-Finnmark som bedriftsrådgiver.
• 1991 – 1995 Ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge, Tromsø, Kreditt konsern og
Konsernkundeavdelingen, som bedriftsrådgiver.
• 1995 –1996 Ansatt i Taco AS og datterselskapet Bilco Last & Buss AS, som disponent.
• 1996 – 2003 Ansatt SpareBank1 Nord-Norge, region Lofoten, som banksjef.
• 2003 – 2004 Utleid fra SpareBank1 Nord-Norge, region Lofoten til SpareBank1 Gruppen, Oslo. Utviklingsprosjekt, kredittprosess bedriftsmarked.
• Fra feb. 2004 Ansatt i SpareBank1 Nord-Norge, Tromsø, Utviklingsavdelingen, spesialrådgiver.

Utdannelse
Jeg er utdannet siviløkonom fra Høgskolan i Luleå, Sverige. Jeg avsluttet min utdannelse der med en eksamensoppgave med tittel, Kvalitet i tjenester, i januar 1990.

Har etter dette tatt enkeltkurs innenfor økonomi, regnskap og plasseringsrådgivning gjennom BI. I tillegg har jeg tatt vassdragsjuss ved Universitetet i Oslo.

Jeg har i tillegg deltatt i interne salg og serviceprogrammer i SpareBank1 Nord-Norge. I løpet av år 2005 har jeg også deltatt i et lederutviklingsprogram i regi av Tromsøfirmaet i-pluss.

 

Tor Henriksen ›››