Linker

Aviser/nyheter
Hegnar - økonomiske nyheter
Dagens næringsliv - økonomiske nyheter
Vg - nyheter, dagen blir ikke den samme uten
Oslo Børs - det meste om verdiutviklingen for selskapene på børsen
Lofoten.com - Lofotens store internettportal

Biblotek/ faglitteratur
Nasjonalbiblioteket
Fagbokforlaget - økonomisk faglitteratur
Lovdata - Oversikt over lover, forskrifter og stortingsvedtak.
Bedin - bedriftsinformasjon

Offentlig informasjon
Norge.no - Offentlig informasjon, tjenester og skjemaer.
Odin.no - Regjeringen sin offisielle hjemmeside.
Skatteetaten.no
Landsdelsutvalget
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Finansiering, sparing/plassering, pensjon, forsikring, betalingsformidling
Innovasjon Norge
SpareBank1 Nord-Norge
Nordlandsbanken
Nordea
Fokus Bank
Lofoten Sparebank
Narvik Sparebank

Diverse Linker
Clear Water 42 - Vannrensesystemer som vi forhandler.
Lofoten.com - Lofotens store internettportal
Aurora Borealis Multimedia AS - Web, video, tv og reklame.
Stockshots.no - Stort foto og videoarkiv
Solvin.no - Advokatfirma
Hopen Fisk & Sild AS - Fiskeforedler og hvalkjøttprodusent.
Kabelvåg Mek. Verksted AS - Mekanisk Verksted.
Åviksmolt AS - Fiskeoppdrett.

Siviløkonom Tor Henriksen er medeier i nettportalen www.lofoten.com