Clear Water 42 Holding ASA er et norsk selskap som siden 1997 har arbeidet med utvikling, forskning og testing av vannrenseteknologi for det norske og det internasjonale markedet.

Clear Water 42 har som mål å skaffe rent og kaldt drikkevann til private hjem, hytter, næringsliv, hjelpeorganisasjoner, industri og militære styrker over hele verden.

CW42 har utviklet en ny, sikrere og mer kostnadseffektiv teknologi for rensing av drikkevann. Gjennom samarbeidspartnere kan vi forsyne private husholdninger, helsevesen, humanitære organisasjoner, industri, fiskeoppdrettsanlegg, restauranter, kontorbygg og militærvesen med systemer for rensing av ferskvann.

Uavhengig testing ved universiteter og anerkjente laboratorier har bekreftet teknologiens evne til å fjerne bakterier, parasitter, kjemikalier og metaller.

Produktene fra CW 42 består av en rekke produkter innen vannrensere, kjølere og filter.

Les mer på nettsiden www.cw42.no

Ta også gjerne kontakt på telefon 91150538 eller på mail: post@sivilokonomi.no

Agent for produkter fra Clear Water 42
Clearwater
Clearwater
Clearwater